SOLIQ QOʻMITASI HUZURIDAGI FISKAL INSTITUT

TA'LIM MATERIALLARI

folder
pdf

Baxolash tartibi.jpg

folder
pdf

BILVOSITA SOLIQQA TORTISH SILLABUS (Sirtqi).pdf

pdf

EHTIMOLLAR_NAZARIYASI_VA_MATEMATIK_STATISIKA_ishchi_dastut_sirtqi.pdf

pdf

EHTIMOLLER_NAZARIYASI_VA_MATEMATIK_STATISTIKA_ishchi_dastur_kunduzgi.pdf

pdf

FILOSOFIYA (Qo'shma ta'lim dasturi).pdf

pdf

INDIVIDUAL DAROMADLARNI SOLIQQA TORTISH _SILLABUS (Sirtqi).pdf

pdf

INGLIZ TILI _BEGINNER A1 (Kunduzgi).pdf

pdf

INGLIZ TILI _ELEMENTARY A2_(Kunduzgi).pdf

pdf

INGLIZ TILI _INTERMEDIATE B1-(Kunduzgi).pdf

pdf

IQTISODCHILAR UCHUN MATEMATIKA_ishchi dastur_kunduzgi.pdf

pdf

IQTISODCHILAR UCHUN MATEMATIKA_ishchi dastur_sirtqi 5 yillik.pdf

pdf

IQTISODIYOTDA DASTURLASH - I_ishchi dastur_kunduzgi.pdf

pdf

IQTISODIYOTDA DASTURLASH - II_ishchi dastur_kunduzgi.pdf

pdf

IQTISODIYOTDA DASTURLASH BHA_ishchi dastur_sirtqi_4yillik.pdf

pdf

IQTISODIYOTDA DASTURLASH SST_ishchi dastur_kunduzgi.pdf

pdf

JISMONIY TARBIYA (Kunduzgi).pdf

pdf

LOGIKA (Qo'shma ta'lim dasturi).pdf

pdf

POLITOLOGIYA (Qo'shma ta'lim dasturi).pdf

pdf

SOLIQ NAZARIYASI VA TARIXI_SILLABUS (kunduzgi).pdf

pdf

SOLIQQA TORTISH ASOSLARI _SILLABUS (Kunduzgi).pdf

pdf

SOLIQQA TORTISH ASOSLARI _SILLABUS (Sirtqi).pdf

folder
pdf

BUXGALTERIYA HISOBI VA AUDIT (Kunduzgi).pdf

pdf

BUXGALTERIYA HISOBI VA AUDIT (Sirtqi).pdf

pdf

Qo`shma ta'lim dasturi.pdf

pdf

RAQMLI IQTISODIYOT (Kunduzgi).pdf

pdf

SOLIQLAR VA SOLIQQA TORTISH (Kunduzgi).pdf

pdf

SOLIQLAR VA SOLIQQA TORTISH_1 kurs (Sirtqi).pdf

pdf

SOLIQLAR VA SOLIQQA TORTISH_2 kurs (Sirtqi).pdf

folder
pdf

Institut odob-axloq qoidalari.pdf

FOYDALI RESURSLAR

prev
next