Laboratoriyalar

Описание:

Elektronika va radiotexnika kafedrasi laboratoriyalari
Mobil aloqa texnologiyalari kafedrasi laboratoriyalari